TODAI TLO

ABOUT

About TODAI TLO

Our Members

 • Takafumi YAMAMOTO
 • Keiko HONDA
 • Yusaku TENJIN
 • Tomoo ISHIDA
 • Ayako IWAKURA
 • Momoko IHARA
 • Shoko TOMITA
 • Shinichi NARITA
 • Aya UMEDA
 • Hiroshi FUKUSHIGE
 • Satoshi HONDA
 • Kazuya SUZUKI
 • Yayoi HIDA
 • Tomoko FUJITA
 • Junko KOMURA
 • Keiji SUEISHI
 • Yuki TANAKA
 • Nanako ISHIDO
 • Kana TAGUCHI
 • Kana TAGUCHI
 • Keika KIMURA
 • Kaoru SHIGETA
 • Masafumi SHIMADA
 • Yusuke SAITO
 • Takanori HASEGAWA
 • Hiroka KITAGAWA
 • Maho TAKEUCHI
 • Haruka MUTO
 • Tomoyuki OKAMOTO
 • Hiroto DENDA
 • Hatsumei Kun (Invention Boy)
 • Advisor: Kazuo ADACHI
 • Bernadette Oreski